จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า “ทำบุญเดือนสิบ 2566”

สวัสดีชาวหาดใหญ่ทุกท่าน งานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 หรือนิยมเรียกว่า วันทำบุญเดือนสิบ หรือ ทำบุญชิงเปรต งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยภาคใต้กำลังจะถึงแล้ว ! โดยจะแบ่งการจัดทำบุญขึ้น 2 ครั้ง คือ

  • บุญแรก เรียกว่า การรับเปรต
  • บุญหลัง เรียกว่า การส่งเปรต

กำหนดการทำบุญเดือนสิบ ประจำปี 2566

  • บุญแรก – วันที่ 30 กันยายน 2566
  • บุญหลัง – วันที่ 14 ตุลาคม 2566

วันทำบุญเดือนสิบ  ชาวไทยพุทธในภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จะนิยมเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อร่วมทำบุญกับครอบครัวที่วัดใกล้บ้าน ดังนั้นท่านที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อ “ทำบุญเดือนสิบ ประจำปี 2566” ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้