แนะนำคิวรถตู้หาดใหญ่

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ hatyaibus.com จะพาท่านไปรู้จักกับคิวรถตู้หาดใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะได้เดินทางไปขึ้นรถตู้ในอำเภอหาดใหญ่ ได้อย่างถูกต้อง

คิวรถตู้หาดใหญ่ มีดังนี้

  1. คิวรถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอหาดใหญ่ ( บขส.หาดใหญ่ )
  2. คิวรถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอหาดใหญ่ แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร)

คำแนะนำในการเดินทางไปขึ้นรถตู้หาดใหญ่

คิวรถตู้สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอหาดใหญ่ ( บขส.หาดใหญ่ ) นิยมเรียกว่า คิวรถตู้ บขส.หาดใหญ่ เป็นจุดรวมของรถตู้เส้นทางต่าง ๆ สำหรับการเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของ จ.สงขลา และจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เช่น

รถตู้หาดใหญ่ – สงขลา ( รถตู้โพธิ์ทอง )
รถตู้หาดใหญ่ – สะบ้าย้อย ( ผ่าน อ.จะนะ อ.เทพา)
รถตู้หาดใหญ่ – นาทวี
รถตู้หาดใหญ่ – ระโนด ( ผ่าน อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ)
รถตู้หาดใหญ่ – ยะลา
รถตู้หาดใหญ่ – เบตง
รถตู้หาดใหญ่ – ปัตตานี
รถตู้หาดใหญ่ – นราธิวาส
รถตู้หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช ( ผ่าน อ.สทิงพระ อ.ระโนด อ.หัวไทร และปลายทาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช )

แผนที่ตั้ง : คิวรถตู้ บขส.หาดใหญ่

คิวรถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอหาดใหญ่ แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร) นิยมเรียกว่า คิวรถตู้ตลาดเกษตร เป็นจุดรวมของรถตู้เส้นทางต่าง ๆ สำหรับเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังจังหวัดภาคใต้ตอนบนและฝั่งทะเลอันดามัน เช่น

รถตู้หาดใหญ่ – ตรัง
รถตู้หาดใหญ่ – ปากบารา จ.สตูล
รถตู้หาดใหญ่ – สตูล
รถตู้หาดใหญ่ – พัทลุง – นครศรีธรรมราช
รถตู้หาดใหญ่ – ทุ่งสง
รถตู้หาดใหญ่ – กระบี่
รถมินิบัสหาดใหญ่ – ภูเก็ต ( รถวาระรัศมี )
รถตู้หาดใหญ่ – ป่าพะยอม ( ม.ทักษิณ พัทลุง)
รถตู้หาดใหญ่ – สุราษฎร์ธานี

แผนที่ตั้ง : คิวรถตู้ตลาดเกษตร หาดใหญ่

วิธีเดินทางไป คิวรถตู้ บขส.หาดใหญ่ และ คิวรถตู้ตลาดเกษตร หาดใหญ่

แนะนำให้ใช้บริการ รถสองแถวคันสีฟ้า เส้นทาง ขนส่ง – สนามบิน ซึ่งสามารถนั่งไปยังคิวรถตู้ บขส.หาดใหญ่ และ คิวรถตู้ตลาดเกษตร ได้ สามารถขึ้นรถได้ตลอดถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งรถจะวิ่งผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาดกิมหยง หน้าหอนาฬิกา สยามนครินทร์ บิ๊กซี สามแยกคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

รถสองแถวสนาบินหาดใหญ่-ขนส่ง

หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเดินทางไปขึ้นรถตู้หาดใหญ่ เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง