สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ hatyaibus.com จะมาแนะนำสถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพ ที่เราต้องใช้บ่อย ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี ) หรือเรียกว่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เป็นจุดจอดรถทัวร์ของบริษัทต่าง ๆ ในเส้นทางจังหวัดในภาคใต้ และรถตู้ประจำทาง ในเส้นทางต่าง ๆ เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี พัทยา ชลบุรี เป็นต้น

ท่านที่เดินด้วยรถทัวร์จากหาดใหญ่ไปกรุงเทพ เมื่อท่านไปถึงกรุงเทพท่านต้องลงรถที่สถานีขนส่งสายใต้แห่งนี้

ท่านที่เดินทางจากกรุงเทพมาหาดใหญ่ ท่านต้องเดินทางมาขึ้นรถทัวร์ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่แห่งนี้

เคาเตอร์บริษัทรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ ภายในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331
ศรีสยามทัวร์ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-8946160 – 2
สยามเดินรถชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
โทร. 02-894-6160-2

แผนที่ตั้งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่ รองรับผู้ใช้บริการได้จำนวนมาก ภายในอาคารสถานีขนส่ง มี ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เปิดให้บริการนักเดินทาง เช่น ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า เป็นต้น ดังนั้นในระหว่างที่ท่านรอขึ้นรถทัวร์ที่สถานีขนส่งแห่งนี้ ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวก