ศรีตรังทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการที่สถานี บขส.หาดใหญ่ และท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ คือ ศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์ เป็นบริษัทเดินรถที่มีชื่อเสียงและเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของนักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เส้นทางที่ให้บริการของรถศรีตรังทัวร์ คือ หาดใหญ่ – ภูเก็ต มีรถให้บริการทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ

เส้นทางที่รถบริษัทศรีตรังทัวร์วิ่งผ่าน คือ เริ่มจากสถานี บขส.หาดใหญ่ – พัทลุง – ตรัง – กระบี่ – พังงา – โคกกลอย -ภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ให้บริการด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 รถปรับอากาศชั้น 2 และรถ VIP 24

เคาร์เตอร์ให้บริการของบริษัทศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
โทร. 0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ตช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8287
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8285

ท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านออนไลน์ กรุณามารับตั๋วเพื่อใช้ขึ้นรถได้ที่เคาร์เตอร์บริษัทศรีตรังทัวร์ ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัทศรีตรังทัวร์ เส้นทาง หาดใหญ่ – ภูเก็ต และ หาดใหญ่ -ภูเก็ต ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้