วิธีเดินทางไปวัดพระโคะ

วัดพระโคะ สทิงพระ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำการเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังวัดพระโค๊ะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ด้วยรถประจำทางสาธารณะ ซึ่งท่านที่เดินทางเข้ามาเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ และต้องการเดินทางต่อไปยังวัดพระโคะ ท่านสามารถนั่งรถอะไรได้บ้าง

สามารถเดินทางไปวัดพระโคะ ได้อย่างไร

ถนนสำหรับการเดินทางไปยังวัดพระโคะ คือ ถนนหมายเลข 408 ซึ่งมีรถประจำทางจากอำเภอหาดใหญ่วิ่งผ่าน ได้แก่

  1. รถตู้ประจำทาง เส้นทาง หาดใหญ่ – ระโนด
  2. รถตู้ หรือ รถมินิบัสนครบริการขนส่ง เส้นทาง หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช

สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานี บขส.หาดใหญ่ หรือ บริเวณหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่

จุดลงรถ ท่านแจ้งแก่คนขับรถให้หยุดจอดรถที่ สี่แยกชุมพล ซึ่งเป็นทางเข้าวัดพระโคะ จากนั้นท่านจึงนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เข้าไปยังวัดพระโคะ

เส้นทางที่รถวิ่งผ่าน

เมื่อรถเดินทางออกจากอำเภอหาดใหญ่ – ห้าแยกน้ำกระจาย – เกาะยอ – อ.สิงหนคร- ม่วงงาม – อ.สทิงพระ – สี่แยกชุมพล

แผนที่ตั้งวัดพระโคะ

ดังนั้น ท่านที่เดินทางไปยังวัดพระโคะ ท่านคงได้ทราบวิธีการเดินทางด้วยรถสาธารณะ จากหาดใหญ่ไปยังวัดพระโคะ หวังว่าข้อมูลการเดินทางนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุก ๆ ท่าน