รถมินิบัส สนามบินหาดใหญ่

รถมินิบัส สนามบินหาดใหญ่ เป็นรถมินิบัสที่ให้บริการภายในเขตพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ในเส้นทาง สนามบินหาดใหญ่ – สถานี บขส.หาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักเดินทางที่เดินทางกับสายการบินต่าง ๆ มาลงเครื่องบินที่สนามบินหาดใหญ่ จะได้เดินทางเข้าเมืองหาดใหญ่ได้อย่างสะดวก และราคาประหยัด

รถมินิบัส สนามบินหาดใหญ่


รถมินิบัส สนามบินหาดใหญ่ ภายในรถบรรจุผู้โดยสารได้ 24 ที่นั่ง พร้อมฟรี Wi-Fi ให้บริการในเวลา 07.00 – 23.00 น. ราคาตั๋วโดยสาร 60 บาท ตลอดเส้นทาง โดยจะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในหาดใหญ่ ดังนี้

เริ่มจาก สนามบินหาดใหญ่ – สถานีรถตู้ตลาดเกษตร – ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ – ถ.นิพัทธ์สงเคาะห์ 2 – ตลาดกิมหยง – หน้าหอนาฬิกา – โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย – สามแยกคอหงส์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( มอ.) – ห้างสรรพสินค้าเซลทรัลเฟสติวัล – สถานี บขส.หาดใหญ่

จุดขึ้นรถมินิบัส ภายในสนามบินหาดใหญ่

จากสนามบินหาดใหญ่ – ขึ้นรถมินิบัสได้ที่บริเวณป้ายจอดรถ หน้าประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร ภายในสนามบินหาดใหญ่ (เมื่อเดินออกจากอาคารผู้โดยสาร ท่านจะเจอป้ายจอดรถทันที )

จากสถานี บขส.หาดใหญ่ – ขึ้นรถได้ที่สถานี บขส.หาดใหญ่

ดังนั้น ท่านที่เดินทางมาหาดใหญ่ด้วยสายการบินต่าง ๆ สามารถเลือกเดินทางด้วยรถมินิบัส เส้นทาง สนามบินหาดใหญ่ – สถานี บขส.หาดใหญ่ เพื่อเดินทางเข้าเมืองหาดใหญ่ โดยสามารถลงรถได้ในจุดต่าง ๆ ตามเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน เป็นวิธีการเดินทางเข้าเมืองหาดใหญ่ที่สะดวก และราคาประหยัดมากที่สุด