พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย รอบที่ 2

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง เนื่องจากในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย เป็นรอบที่ 2 และเริ่มมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ

ท่านที่เดินทางในช่วงนี้ด้วยรถทัวร์ รถตู้ รถมินิบัส เส้นทางต่าง ๆ ควรป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อต้องไปสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ร่วมกับคนอื่น

ดังนั้น ท่านที่เดินทางด้วยรถสาธารณะต่าง ๆ ในช่วงนี้ ควรป้องกันตนเองให้ดีที่สุด เพื่อห่างไกลจากเชื้อ โควิด 19