นครบริการขนส่ง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำผู้ให้บริการเดินรถประจำทาง ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถออนไลน์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ คือ นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง เป็นผู้ให้บริการเดินรถที่มีชื่อเสียงและเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีเที่ยวรถให้บริการที่สถานี บขส.หาดใหญ่ คือ

หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช ทั้งขาไปและขากลับ

ปัจจุบัน นครบริการขนส่ง ให้บริการผู้โดยสารด้วยรถตู้และรถมินิบัส มีเที่ยวรถให้บริการทั้งวัน ทั้งขาไปและขากลับ เป็นบริษัทเดินรถที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งเส้นทางที่รถนครบริการวิ่งผ่านได้แก่ หาดใหญ่ – ห้าแยกน้ำกระจาย – โรงพยาบาลสงขลา – เกาะยอ – สิงหนคร – สทิงพระ-ระโนด -หัวไทร-เชียรใหญ่-บ่อล้อ – นครศรีธรรมราช

นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชบขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่บขส.หาดใหญ่
โทร. 063-3901877

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัทนครบริการขนส่ง ในเส้นทางดังกล่าว ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้