นครบริการขนส่ง หาดใหญ่ – เกาะสมุย

นครบริการขนส่ง หาดใหญ่ไปเกาะสมุย

ข่าวดี ! รถมินิบัส นครบริการขนส่ง เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย ได้เปิดให้บริการจองตั๋วออนไลน์ผ่านระบบของเราแล้ว มีรถวิ่งให้บริการทุกวัน ทั้งขาไปละขากลับ

ตารางเดินรถมินิบัส หาดใหญ่ – เกาะสมุย

1. หาดใหญ่ – เกาะสมุย รถออกเวลา 10.15 น.

2. เกาะสมุย – หาดใหญ่ รถออกเวลา 07.15 น.

วิธีการจองตั๋ว เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย

1.วิธีกำหนดข้อมูลจองตั๋ว

2. ระบบแสดงเที่ยวรถ เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย ขึ้นมาให้จอง

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางจากหาดใหญ่ไปเกาะสมุย หรือเดินทางจากสมุยกลับหาดใหญ่ ท่านสามารถจองตั๋วรถมินิบัสนครบริการขนส่งล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง