รถตู้หาดใหญ่ – ระโนด

เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ไปอำเภอระโนด ด้วยรถตู้ประจำทางเส้นทาง หาดใหญ่ – ระโนด มีรถตู้ให้บริการทุกวัน

จากหาดใหญ่ – สามารถซื้อตั๋วรถและขึ้นรถตู้ได้จาก สถานี บขส.หาดใหญ่ หรือรอขึ้นรถตู้ตามจุดจอดรถต่าง ๆ ในเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน เช่น หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่

รถตู้หาดใหญ่ -ระโนด วิ่งผ่านอำเภออะไรบ้าง – เมื่อรถออกจากหาดใหญ่ จะวิ่งรถมุ่งหน้าไปยังห้าแยกเกาะยอ – เกาะยอ-สิงหนคร-ม่วงงาม-สทิงพระ-เจดีย์งาม – พะโค๊ะ – และมุ่งหน้าสู่อำเภอระโนด

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากหาดใหญ่ไประโนด ท่านสามารถเดินทางด้วยรถตู้ได้ มีรถให้บริการทุกวัน