สถานีรถทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์

ปัจจุบันมีจุดลงรถทัวร์ 2 สถานีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ คือ

  • HENTIAN DUTA BUS TERMINAL 
  •  BERSEPADU SELATAN BUS TERMINAL

เป็นสถานีขนส่งหลักของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นจุดรวมรถทัวร์ของมาเลเซียทั้งหมด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถเลือกจองลงเพื่อลงปลายทางสถานีขนส่งปลายทางที่ต้องการได้จากระบบออนไลน์