วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

  1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เมื่อชำระเงินสำเร็จ จะได้รับตั๋วรถทันทีโดยอัติโนมัติ
  2. ชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ชำระเงิน ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และห้าง Big C ทุกสาขา ท่านจะได้รับรหัสการจองตั๋วจากระบบ เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาร์เตอร์ // หมายเหตุ. ต้องไปชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากทำรายการจองตั๋ว หากไม่สามารถชำระเงินได้ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วของท่านโดยอัติโนมัติ จะได้รับตั๋วทันที เมื่อท่านไปชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์สำเร็จ
  3. ชำระเงินผ่าน Mobil Banking ธนาคารต่าง ๆ เมื่อชำระเงินสำเร็จ จะได้รับตั๋วรถทันทีโดยอัติโนมัติ
  4. ชำระเงินผ่านการแสกน QR CODE ด้วยแอฟธนาคารต่าง ๆ เมื่อชำระเงินสำเร็จ จะได้รับตั๋วรถทันทีโดยอัติโนมัติ

มั่นใจทุกรายการชำระเงิน ท่านได้รับตั๋วรถทัวร์ เพื่อใช้ในการเดินทางอย่างแน่นอน