ป้ายกำกับ: แพขนานยนต์สงขลา

ท่าแพขนานยนต์สงขลา-หัวเขาแดง
0 25
Posted in ข้อมูลการเดินทาง

ท่าแพขนานยนต์สงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำการเดินทางด้วย แพขนานยนต์สงขลา เป็นการเดินทางข้ามทะเลสาปสงขลาระหว่าง อ.เมือง และ อ.สิงหนคร การเดินทางระหว่างอ…

รายละเอียด