ไปมาเลเซียเตรียมตัวอย่างไร

สวัสดีเพื่อน ๆ วันนี้จะมาแนะนำถึงการเตรียมตัวก่อนจะเดินทางเข้าไปเที่ยวมาเลเซีย ท่านควรทราบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

  • หนังสือเดินทาง ( Passport ) มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
  • มาเลเซีย อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าไป 1 ครั้ง
  • เวลาที่มาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  • ด่านนอก อ.สะเดา  เป็นด่านพรมแดนสำหรับเข้าประเทศมาเลเซีย โดยทางรถยนต์
  • มาเลเซียใช้เงิน ริงกิต ดังนั้นควรแลกเงินมาเลติดตัวไปเท่าที่จำเป็น สามารถหาแลกได้ในพื้นที่หาดใหญ่