ตารางเวลารถทัวร์ กัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่

ท่านที่ต้องการเดินทางกลับจากัวลัมเปอร์มาหา่ดให่ญ่สามารถเลือกจองตั๋วรถทัวร์มาเลเซียออนไลน์ ซึ่งมีเที่ยวรถออกจากกัวลาลัมเปอร์ ดังนี

สามารถตราจสอบเที่ยวรถอัปเดทล่าสุดได้จากระบบออนไลน์

1.KKKL EXPRESS

เที่ยวรถเวลารถออก ( กัวลาลัมเปอร์ )เวลาถึง ( หาดใหญ่ )
18.0015.36
222.3006.06

2. Alisan Golden Coach Express

เที่ยวที่ เวลารถออก ( กัวลาลัมเปอร์ ) เวลาถึง ( หาดใหญ่ )
18.0015.36
28.4516.21
39.3017.06
421.3005.06
522.0005.36
622.3006.06
723.0006.36
823.5907.05

การเดินทางในบางเที่ยวรถ อาจจะถึงที่หมายล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีปัจจัยภายนอก เช่น มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ด่านพรมแดน โดยเฉพาะในวันหยุดและช่วงงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางกันมาก ต้องรอเข้าคิวประทับตราหนังสือเดินทางนาน. ทำให้เวลาในการเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดได้