เดินทางทำบุญวันมาฆบูชา 2564

วัดพระโคะ สทิงพระ

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันสำคัญของชาวไทยพุทธ คือ วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 และได้กำหนดให้วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการ ของประเทศไทย

ในช่วงวันมาฆบูชา 2564 จะมีวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน คือ ศุกร์ – เสาร์ -อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564

วัดพระโคะ สทิงพระ

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางจากหาดใหญ่ไปท่องเที่ยวและทำบุญในช่วงวันมาฆบูชา ในพื้นที่ต่างจังหวัด ท่านสามารถวางแผนการเดินทางได้แล้ว และศึกษาวิธีการเดินทางด้วยรถชนิดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของเรา