หน้าหอนาฬิกา หาดใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ที่เดินทางมาอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา วันนี้ hatyaibus.com แนะนำสถานที่แห่งหนึ่งให้ท่านได้รู้จัก คือ หอนาฬิกา หาดใหญ่ หรือชาวหาดใหญ่ นิยมเรียกว่า หน้าหอนาฬิกา หาดใหญ่

หอนาฬิกา หาดใหญ่ มีความสำคัญอย่างไร

หอนาฬิกาหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ลานกว้าง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ เป็นจุดรอขึ้นรถที่สำคัญ เช่น รถตู้โพธิ์ทอง หาดใหญ่ – สงขลา / รถสองแถว หาดใหญ่-สงขลา / รถสองแถวหาดใหญ่-สิงหนคร-บางเขียด / รถสองแถว เส้นทางหาดใหญ่ -สนามบินหาดใหญ่ / รถตู้เส้นทางต่าง ๆ และรถสองแถวที่วิ่งให้บริการในหาดใหญ่เกือบทุกเส้นทางจะจะวิ่งผ่านหน้าหอนาฬิกาแห่งนี้ และจะจอดรับผู้โดยสารเพื่อเดินทางจากหาดใหญ่ไปยังปลายทางต่าง ๆ

ซึ่งบริเวณถนนหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จะมีการแบ่งช่องจราจร เพื่อให้รถจอดรับผู้โดยสารอย่างเป็นระเบียบ

หอนาฬิกาหาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ เป็นจุดนัดพบ เป็นจุดต่อรถเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และบริเวณรอบ ๆ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า มากมาย

แผนที่ หอนาฬิกา หาดใหญ่

ดังนั้นหากท่านเดินทางมาในเมืองหาดใหญ่ ท่านสามารถรอขึ้นรถได้ที่บริเวณลานหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่แห่งนี้ เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้