สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร)

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร) หรือนิยมเรียกว่า คิวรถตู้ตลาดเกษตร

อำเภอหาดใหญ่ สามารถขึ้นรถตู้ประจำทางได้ 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งรถตู้โดยสารหาดใหญ่แห่งที่ 1 ( บขส.หาดใหญ่ ) และ สถานีขนส่งรถตู้โดยสารหาดใหญ่แห่งที่ 2 ( คิวรถตู้ตลาดเกษตร ) ซึ่งจะมีรถตู้ให้บริการในเส้นทางที่ต่างกัน

สำหรับสถานีขนส่งรถตู้โดยสารหาดใหญ่แห่งที่ 2 หรือ ชาวหาดใหญ่เรียกว่า คิวรถตู้ตลาดเกษตร เป็นจุดขึ้นรถตู้ที่เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังเส้นทางภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ตรัง สตูล พัทลุง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต  ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางจากหาดใหญ่ด้วยรถตู้ไปยังจังหวัดดังกล่าว ท่านจะต้องเดินทางมาขึ้นรถตู้ที่คิวรถตู้ตลาดเกษตรแห่งนี้เท่านั้น

แผนที่ตั้ง สถานีขนส่งรถตู้โดยสารหาดใหญ่แห่งที่ 2 ( ตลาดเกษตร)

การเดินทางไปคิวรถตู้ตลาดเกษตร

สามารถขึ้นรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังคิวรถตู้ตลาดเกษตร ซึ่งให้บริการภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ รถสองแถวเส้นทาง ขนส่ง – สนามบินหาดใหญ่ และ รถมินิบัสสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งจะวิ่งผ่านคิวรถตู้ตลาดเกษตรแห่งนี้ เป็นต้น

ดังนั้น ท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถตู้ในเส้นทางดังกล่าว ท่านสามารถเดินทางมาขึ้นรถตู้ได้ที่สถานีขนส่งรถตู้โดยสารหาดใหญ่แห่งที่ 2 ( ตลาดเกษตร) ได้อย่างสะดวก