สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา หรือ บขส.สงขลา ซึ่งชาวสงขลานิยมเรียกว่า สถานีขนส่งประมงใหม่ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับท่าเรือประมง

สถานี บขส.สงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ ถนนเตาอิฐ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนที่ตั้ง สถานี บขส.สงขลา

สถานีขนส่งแห่งนี้ให้บริการรถประจำทางแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.รถทัวร์เส้นทาง สงขลา – กรุงเทพ  โดยมีผู้ให้บริการ เช่น บขส. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ศรีสยามทัวร์

2. รถตู้เส้นทางต่าง ๆ ที่ให้บริการจาก อ.เมืองสงขลาไปต่างอำเภอของจังหวัดสงขลา

3.รถประจำทางจากจังหวัดสงขลาไปจังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทลุง ตรัง  นครศรีธรรมราช ภูเก็ต

การเดินทางไปขึ้นรถที่สถานี ขบส.สงขลา ได้อย่างไร 

ท่านที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองสงขลา ท่านสามารถเดินทางไปยังสถานี บขส.สงขลา โดยใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งให้บริการโดยทั่วไปในพื้นที่เมืองสงขลา

ท่านที่เดินทางมาจากต่างอำเภอด้วยรถตู้ เพื่อมาขึ้นรถที่สถานี บขส.สงขลา ท่านสามารถไปลงรถตู้ที่สถานี บขส.สงขลาได้ทันที เพราะรถตู้จะเข้าไปจอดที่นี่

ดังนั้น ท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานี บขส.สงขลา ท่านสามารถเดินทางมาขึ้นนั่งรอขึ้นรถโดยสารต่าง ๆ ที่สถานี บขส.แห่งนี้ได้อย่างสะดวก ภายในสถานี บขส. มีพื้นที่กว้างขวาง ไม่แออัด