สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาทุกท่าน วันนี้ hatyaibus.com ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาที่ท่านไม่ควรพลาด ซึ่งกระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดสงขลา

สถานที่ท่องเที่ยวแบ่งตามพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ดังนี้

อ.หาดใหญ่
– สวนสาธารณะหาดใหญ่
– กระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่
– ตลาดน้ำคลองแห
– มัสยิคกลางสงขลา
– ศูนย์การค้าใน อ.หาดใหญ่
– ตลาดกิมหยง

อ.สะบ้าย้อย
– วัดถ้ำตลอด
– บ่อน้ำร้อน

อ.นาทวี
– วัดนาทวี
– อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง

อ.เทพา
– ทะเลเทพา
– สถานีรถไฟเทพา

อ.สิงหนคร
– หาดแก้ว
– หาดม่วงงาม
– ท่าแพหัวเขาแดง

อ.เมือง
– เกาะยอ
– แหลมสมิหลา
– เขาตังกวน
– เก้าเส้ง
– สวนสัตว์สงขลา
– รูปปั้นพญานาคพ่นน้ำ
– ถนนนครนอก / ถนนนครใน

อ.สทิงพระ
– วัดพระโค๊ะ