วิธีนั่งรถจากหาดใหญ่ไปวัดเจดีย์(ไอ้ไข่ )

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำการเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช หรือชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเจดีย์ไอ้ไข่

วัดเจดีย์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในขณะนี้ มีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปที่วัดเจดีย์แห่งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อสักการะขอพรจากรูปเหมือนไอ้ไข่ ที่วัดเจดีย์แห่งนี้

การเดินทางจากหาดใหญ่ไปยังวัดเจดีย์ สามารถเดินทางด้วย รถบริษัทนครบริการขนส่ง เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย สามารถขึ้นรถได้ที่ ขบส.หาดใหญ่ รถออกจากหาดใหญ่ เวลา 10.15 น.

จุดลงรถคือ แยกต้นเหรียง ซึ่งเป็นทางเข้าวัดเจดีย์ จากนั้นให้ท่านนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างจากแยกต้นเหรียงไปยังวัดเจดีย์

รถมินิบัส หาดใหญ่-เกาะสมุย ของบริษัทนครบริการขนส่ง

ดังนั้น ท่านที่อยู่ในจังหวัดสงขลาและต้องการเดินทางไปสักการะรูปเหมือนไอ้ไข่ ที่วัดเจดีย์ ท่านสามารถเดินทางกับรถมินิบัสสายนี้ได้ มีรถให้บริการทุกวัน