ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย เส้นทาง หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ จองง่ายใช้เวลาเพียง 2-3 นาที สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และ Alipay

จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
กำหนดวันเดินทาง
จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
ระบบจะแสดงเที่ยวรถให้เลือกจอง
จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
คลิกเที่ยวรถที่ต้องการจอง อ่านรายละเอียด และคลิก จองออนไลน์
จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
พิมพ์ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และหมายเลขหนังสือเดินทาง
จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
เลือกที่นั่งที่ต้องการ
จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
รายละเอียดยอดเงินที่ต้องชำระ และเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
คลิกยืนยันข้อตกลง 2 ช่อง และคลิกดำเนินการชำระเงิน
ระบบก็จะพาท่านไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ได้เลือกไว้
จองตั๋วรถทัวร์มาเลเซีย
หากเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ก็จะมีแบบฟอร์มขึ้นมาให้ท่านกรอกข้อมูลบัตรลงไป เพื่อดำเนินการชำระเงิน

เมื่อท่านชำระเงินสำเร็จท่านจะได้รับ E-Mail 2 ฉบับ

  1. ฉบับแรก ยืนยันการทำรายการและการชำระเงิน
  2. ฉบับที่สอง อีเมล์จัดส่งตั๋วรถให้กับท่าน

ท่านสามารถ Save ตั๋ว หรือ พิมพ์ออกมาเพื่อนำไปใช้ในวันเดินทางได้ทันที