รู้จักด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา

ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ของประชาชนทั้งสองประเทศจะใช้ด่านนี้เป็นหลัก ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถขนส่งสินค้าต่าง ๆ และรถทัวร์หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ ก็จะพาท่านเข้ามาเลเซีย ผ่านทางด่านนอกเช่นกัน

ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถทัวร์จากหาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ เมื่อท่านเดินทางมาถึงที่นี่ รถจะจอดให้ท่านลงไปประทับตราหนังสือเดินทางที่ด่าน ตม. หากมีผูใช้บริการจำนวนมาก เราต้องเข้าคิวรอนาน ซึ่งบางครั้งใช้เวลา 15-20 นาที กว่าจะเสร็จ

คำแนะนำ : ท่านควรจดจำรถทัวร์คันที่ท่านนั่งมาให้แม่นยำ จำป้ายทะเบียนไว้ อาจถ่ายภาพเก็บไว้ในมือถือ เพราะระหว่างที่เราลงไปประทับตราหนังสือเดินทาง บางครั้งจะมีรถทัวร์มาเลเซียบริษัทต่าง ๆ ที่วิ่งมาถึงด่านพร้อมกัน มาจอดเรียงแถวจำนวนมาก อาจทำให้สับสน เมื่อเดินกลับไปขึ้นรถ

เมื่อประทับตราหนังสือเดินทางที่ด่านนอกเสร็จ รถทัวร์ก็จะพาผู้โดยสารเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียต่อไป โดยมีปลายทางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์