รถมินิบัส นครศรีธรรมราชไปหาดใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำรถมินิบัส เส้นทาง นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ ซึ่งเส้นทางนี้ให้บริการโดยรถมินิบัส นครบริการขนส่ง มีรถให้บริการทุกวัน เดินทางจากนครศรีธรรมราชไปหาดใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง

รถมินิบัส นครศรีธรรมราช ไปหาดใหญ่ จะวิ่งผ่านถนนสาย 408 ตั้งแต่ นครศรีธรรมราช บ่อล้อ เชียรใหญ่ หัวไทร ระโนด สทิงพระ สิงหนคร เกาะยอ ห้าแยกติณสูลานนท์ และเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยรถจะวิ่งผ่านสามแยกคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปลายทางที่สถานี บขส.หาดใหญ่ ตามลำดับ

นครบริการขนส่ง  นครศรีไปหาดใหญ่

ดังนั้นท่านที่อยู่นครศรีธรรมราช และอำเภอต่าง ๆ ที่รถนครบริการขนส่งวิ่งผ่าน และต้องการเดินทางไปเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถเดินทางมาหาดใหญ่ โดยเลือกใช้บริการรถนครบริการขนส่ง มีรถให้บริการทุกวัน สะดวกมาก ๆ