รถทัวร์ กรุงเทพ – เกาะยอ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถทัวร์จากกรุงเทพไปยังเกาะยอ จ.สงขลา

เกาะยอ ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จ.สงขลา เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ สามารถเดินทางไปยังเกาะยอด้วยรถยนต์ ผ่านถนนสาย 408 ซึ่งรถจะวิ่งข้ามทะเลสาบสงขลาผ่านสะพานติณสูลานนท์ ไปยังเกาะยอ

แผนที่ตั้งเกาะยอ จ.สงขลา

สะพานติณสูลานนท์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเกาะยอ กับ อ.เมือง

ช่วงที่ 2 เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเกาะยอ กับ อ.สิงหนคร

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปยังเกาะยอ ท่านจะต้องเดินทางกับรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ – สงขลา ( สายเก่า ) เป็นรถทัวร์ที่วิ่งผ่าน อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร เกาะยอ และปลายทางที่ บขส.สงขลา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ( ถนนบรมราชชนนี)

จุดลงรถทัวร์บนเกาะยอ – ถนนที่ผ่านเกาะยอมีระยะทางสั้น ๆ ดังนั้นหากท่านจะลงรถทัวร์ที่เกาะยอ แนะนำให้ลงรถที่บริเวณ ร้านค้าขายของฝากเกาะยอ ซึ่งจะมีพื้นที่จอดรถซื้อของฝากของนักเดินทาง ซึ่งรถทัวร์สามารถจอดได้อย่างสะดวก

ผู้ให้บริการในเส้นทางนี้ได้แก่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และ สยามเดินรถ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีรถทัวร์ให้บริการทุกวัน