รถทัวร์ กรุงเทพ – สิงหนคร

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางรถทัวร์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการอีกเส้นทางหนึ่งคือ เส้นทาง กรุงเทพ-สิงหนคร

รถทัวร์ที่ไปอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา จะวิ่งเข้าจังหวัดสงขลา บนถนนสาย 408 ( ทางสายเก่า) คือ ถนนเส้นทาง อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร และปลายทาง อ.เมือง จ.สงขลา

แผนที่ตั้งอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา

จากกรุงเทพ – ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )  ระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง  ถือเป็นเส้นทางเดินรถที่มีระยะทางไกลอีกเส้นทางหนึ่ง

จุดลงรถ อำเภอสิงหนครมีจุดลงรถทัวร์ที่ได้รับความนิยม คือ สี่แยกม่วงงาม / สามแยกบ่อป่า / หน้าตลาดสิงหนคร และท่านยังสามารถแจ้งแก่พนักงานขับรถเพื่อลงรถยังจุดต่าง ๆ ใกล้บ้านของท่าน ได้อีกด้วย

ปัจจุบันเส้นทางนี้ให้บริการโดยรถทัวร์  ศรีสยามทัวร์  ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และสยามเดินรถ ให้บริการโดยรถประเภท ป.1 วีไอพี 32 ที่นั่ง  มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน

ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์จากกรุงเทพ ไปอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง