รถทัวร์เชียงรายไปหาดใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น แม่สาย เชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ที่ต้องการเดินทางมายังหาดใหญ่และนั่งรถทัวร์เดินทางไปมาเลเซียต่อไป วันนี้มีรถทัวร์ให้บริการแล้วในเส้นทาง แม่สาย – เชียงราย – หาดใหญ่ – ด่านนอก  ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัทปิยะชัยพัฒนา รถทัวร์สายนี้เป็นรถทัวร์ที่วิ่งยาวที่สุดในประเทศไทย มีรถให้บริการทุกวัน

ปิยะชัยพัฒนา หาดใหญ่-เชียงราย

ดังนั้นท่านที่อยู่ภาคเหนือ และต้องการนั่งรถทัวร์เที่ยวไปเรื่อย ๆ เพื่อเดินทางไปเที่ยวมาเลเซีย ท่านสามารถเดินทางได้ดังนี้

  1. นั่งรถบริษัทปิยะชัยพัฒนา จากจุดขึ้นรถต่าง ๆ ในจังหวัดทางภาคเหนือที่รถวิ่งผ่าน เพื่อมาลงรถที่ บขส.หาดใหญ่
  2. นั่งรถทัวร์มาเลเซีย จากหาดใหญ่ เพื่อเดินทางเข้าไปเที่ยวเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดังนั้นท่านใดที่วางแผนการเดินทางเข้าไปเที่ยวเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ ล่วงหน้า เพื่อเดินทางได้แล้ววันนี้จากระบบของเรา

เส้นทาง : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก

โดย ปิยะชัยพัฒนา

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1เชียงรายสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
2เชียงรายจุดจอด อ.แม่จัน0 ชั่วโมง  30 นาที
3เชียงรายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย1 ชั่วโมง  45 นาที
4พะเยาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา3 ชั่วโมง  15 นาที
5ลำปางจุดจอด อ.งาว4 ชั่วโมง  20 นาที
6แพร่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่5 ชั่วโมง  30 นาที
7อุตรดิตถ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์7 ชั่วโมง  30 นาที
8อุตรดิตถ์จุดจอด อ.เด่นชัย7 ชั่วโมง  30 นาที
9พิษณุโลกสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก8 ชั่วโมง  30 นาที
10พิจิตรสถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี9 ชั่วโมง  30 นาที
11นครสวรรค์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์11 ชั่วโมง  
12ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์15 ชั่วโมง  
13ชุมพรสถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)21 ชั่วโมง  
14ชุมพรจุดจอด บ้านเขาปีบ0 ชั่วโมง  
15สุราษฎร์ธานีจุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์0 ชั่วโมง  
16สุราษฎร์ธานีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด20 ชั่วโมง  5 นาที
17สุราษฎร์ธานีจุดจอดตลาดเกษตร20 ชั่วโมง  10 นาที
18นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง22 ชั่วโมง  
19นครศรีธรรมราชจุดจอด อ.จุฬาภรณ์23 ชั่วโมง  
20นครศรีธรรมราชจุดจอดไม้เสียบ23 ชั่วโมง  10 นาที
21พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง26 ชั่วโมง  15 นาที
22พัทลุงจุดจอดป่าพยอม26 ชั่วโมง  
23พัทลุงจุดจอดโพธิ์ทอง26 ชั่วโมง  10 นาที
24พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)26 ชั่วโมง  30 นาที
25สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่27 ชั่วโมง  30 นาที
26สงขลาจุดจอดด่านสะเดา27 ชั่วโมง  50 นาที
27สงขลาจุดจอด อ.ด่านนอก27 ชั่วโมง  59 นาที