รถตู้หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางที่ต้องการเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ ไป ต.ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จ.สงขลา เมืองชายแดนที่มีความเจริญทางเศรฐกิจของจังหวัดสงขลา และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบัน ปาดังเบซาร์ เป็นประตูสู่ประเทศมาเลเซีย เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ทำให้ปาดังเบซาร์มีความเจริญทางด้านการค้า

แผนที่ตั้ง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

รถตู้หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

จากอำเภอหาดใหญ่ไป ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ใช้เวลานั่งรถตู้ประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง สามารถขี้นรถตู้จากหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์ ได้ที่สถานี บขส.หาดใหญ่

เบอร์โทรคิวรถตู้ปรับอากาศ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

โทร. 074-559244 ( หาดใหญ่ ) / 074 -521156 ( ปาดังเบซาร์ )

ภาพ – ตั๋วรถตู้ปรับอากาศ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์


ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางไปยังปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ท่านสามารถเดินทางกับรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ได้ทุกวัน