ฝากรถยนต์หาดใหญ่ได้ที่ไหนบ้าง

นักเดินทางที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยรถยนต์ส่วนตัว และต้องการจะเดินทางเข้าไปเที่ยวมาเลเซียด้วยรถทัวร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ 2-3 วัน ท่านสามารถฝากรถยนต์ได้ที่ไหนบ้างในหาดใหญ่ ซึ่งเรามีคำแนะนำดังนี้

  1. ฝากรถยนต์ กับจุดรับฝากรถยนต์หน้าสนามบินหาดใหญ่ เป็นบริการของเอกชน มีลานจอดรถให้บริการหลายราย ที่รับฝากจะมีหลังคา รถจอดในร่ม ปลอดภัย จากนั้นจึงเดินทางโดยรถสองแถว / รถมินิบัส จากสนามบินหาดใหญ่เข้าเมือง ราคาค่าฝากรถ 50-80 บาท ต่อวัน แล้วแต่ทำเลที่ตั้ง แนะนำให้ขับรถดูก่อน และเลือกใช้บริการเจ้าที่ท่านสนใจฝากรถ
  2. ฝากรถยนต์ กับจุดรับฝากรถที่ข้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นลานจอดรถ แต่ไม่มีหลังคา รถจอดกลางแจ้ง ค่าบริการวันละ 40 บาท จากนั้นจึงนั่งรถตุ๊กตุ๊ก เดินทางไปยังจุดขึ้นรถทัวร์มาเลเซีย