ท่าแพขนานยนต์สงขลา

ท่าแพขนานยนต์สงขลา-หัวเขาแดง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำการเดินทางด้วย แพขนานยนต์สงขลา เป็นการเดินทางข้ามทะเลสาปสงขลาระหว่าง อ.เมือง และ อ.สิงหนคร

การเดินทางระหว่างอำเภอสิงหนครและอำเภอเมืองสงขลา  เราต้องเดินทางข้ามทะเลสาปสงขลา ซึ่งการเดินทางด้วยแพขนานยนต์ เป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ใช้เวลาอยู่บนแพประมาณ 5-10 นาที

ท่าแพขนานยนต์สงขลา ตั้งอยู่ตรงไหน

ฝั่งอำเภอสิงหนคร ท่าแพขนานยนต์จะตั้งอยู่บริเวณหัวเขาแดง

ฝั่งอำเภอเมือง ท่าแพขนานยนต์จะตั้งอยู่บริเวณแหลมสนอ่อน

แผนที่ตั้งท่าแพขนานยนต์สงขลา

ปัจจุบันท่าแพขนานยนต์สงขลาแห่งนี้ มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในเวลาตอนเช้าและตอนเย็น  จะมีความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้งานและรถที่ใช้บริการ  เช่น นักเรียน คนทำงาน เป็นต้น

แพขนานยนต์สงขลา เป็นแพขนาดใหญ่ บรรทุกผู้โดยสารได้จำนวนมาก และยังรองรับ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ข้ามฝั่งได้เที่ยวละหลายคัน  โดยคิดค่าบริการ

  • รถมอเตอร์ไซต์คันละ 3 บาท
  • รถยนต์ เช่น รถเก๋ง รถกะบะ  คันละ 20 บาท

ดังนั้น หากท่านต้องการเดินทางระหว่างอำเภอสิงหนครและอำเภอเมืองสงขลา  การใช้บริการแพขนานยนต์ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ  เพราะท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเมืองสงขลาที่สวยงามจากท้องทะเลสาปสงขลา