ตารางเวลารถทัวร์ หาดใหญ่ -กัวลาลัมเปอร์

ปัจจุบันเราให้บริการจองตั๋วรถออนไลน์ 2 บริษัท

มีตารางเวลาเดินรถ เส้นทาง หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ ดังนี้

1. KKKL EXPRESS

เที่ยวที่เวลารถออก ( หาดใหญ่)เวลาถึง ( กัวลาลัมเปอร์ )
109.3019.00
212.0021.30
312.0121.30
418.3004.00

2.Alisan Golden Coach Express 

เที่ยวที่เวลารถออก ( หาดใหญ่)เวลาถึง ( กัวลาลัมเปอร์ )
19.0018.30
210.0019.30
311.0020.30
412.0021.30
513.0022.30
618.0003.30
719.0004.30

กรุณาเช็คตารางเวลาเดินรถอัปเดทล่าสุด ได้จากระบบออนไลน์

การเดินทางในบางเที่ยวรถ อาจจะถึงที่หมายล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีปัจจัยภายนอก เช่น มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ด่านพรมแดน โดยเฉพาะในวันหยุดและช่วงงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางกันมาก ต้องรอเข้าคิวประทับตราหนังสือเดินทางนาน. ทำให้เวลาในการเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดได้