จังหวัดสงขลา เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ 1 ธ.ค.2563

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเกิดฝนตกหนักติดต่กันอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อ.สิงหนคร อ.เมือง เป็นต้น โดยพื้นที่มีน้ำท่วมสูง เช่น ห้าแยกเกาะยอ

ดังนั้น ท่านที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาด้วยรถทัวร์ และกำลังจะต่อรถตู้ รถสองแถว ไปยังอำเภอต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบเส้นทางก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย เพราะในขณะนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสงขลา