จองตั๋วรถทัวร์หาดใหญ่ สงกรานต์ 2565

สวัสดีทุกท่าน ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 ตรงกับวันที่ 13 -15 เมษายน ของทุก ๆ ปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน สำหรับในปีนี้จะมีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน ดังนี้

วันหยุดสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2565

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565 – วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565 – วันสงกรานต์
วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565 – วันสงกรานต์

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 – วันหยุดราชการ
วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 – วันหยุดราชการ

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ท่านสามารถวางแผนการเดินทาง และจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ จองตั๋วรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง