จองตั๋วรถทัวร์หาดใหญ่ล่วงหน้า สงกรานต์ 2564

วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 กำลังใกล้จะมาถึงแล้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะเป็นวันหยุดยาวของประเทศไทย สำหรับในปีนี้จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันดังนี้

วันสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน

  • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันหยุดสงกรานต์กรณีพิเศษ ( ตามมติ ครม.)
  • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
  • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

ในช่วงวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีผู้เดินทางด้วยรถทัวร์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด เนื่องจากมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และตั๋วรถทัวร์เส้นทางต่าง ๆ จะถูกจองตั๋วล่วงหน้าหลายวันกอนถึงวันสงกรานต์

ดังนั้น ท่านที่ได้หยุดงานยาวในช่วงวันสงกรานต์ประจำปี 2564 และทำงานอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด และต้องการเดินทางกลับบ้านในช่วงวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถทัวร์บริษัทต่าง ๆ ล่วงหน้า ผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง