คิวรถตู้หาดใหญ่ ( บขส.หาดใหญ่)

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางที่ต้องการเดินทางด้วยรถตู้ประจำทางจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังปลายทางจังหวัต่าง ๆ หรืออำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา ท่านสามารถเดินทางไปขึ้นรถตู้เส้นทางต่าง ๆ ซึ่งให้บริการอยู่ภายในสถานี บขส.หาดใหญ่ ซึ่งมีคิวรถตู้ให้บริการอยู่หลายเส้นทาง ดังนี้

– ให้บริการรถตู้ที่เดินทางจากหาดใหญ่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ จังหวัดต่าง ๆ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช เป็นต้น
– ให้บริการรถมินิบัส เส้นทาง หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช / หาดใหญ่ – เกาะสมุย / หาดใหญ่ – สนามบินหาดใหญ่
– ให้บริการรถตู้ประจำทางเส้นทางอำเภอหาดใหญ่ ่ – อำเภอเมือง นิยมเรียกว่า รถตู้โพธิ์ทอง
– ให้บริการรถตู้จากอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของสงขลา เช่น จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย สทิงพระ สิงหนคร ระโนด สะเดา และ อ.เมือง เป็นต้น

คิวรถตู้หาดใหญ่
รถตู้หาดใหญ่ – สงขลา

เบอร์โทรคิวรถตู้หาดใหญ่ ( คิว บขส.หาดใหญ่ )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 074-232404

คิวรถตู้เส้นทางเบอร์โทร
หาดใหญ่-นครศรีธรรมราช0950369449
หาดใหญ่-เกาะสมุย(มินิบัส)0950369449 , 0633901877
หาดใหญ่-ถ้ำตลอด ( สะบ้าย้อย)0807092038
หาดใหญ่-เบตง0862961919
หาดใหญ่-ทุ่งสง0629379161
หาดใหญ่-ยะลา0936413329
หาดใหญ่-สะเดาด่านนอก0831718010
หาดใหญ่-นาทวี / บ้านประกอบ0892952327
หาดใหญ่-ตรัง0846313025
หาดใหญ่-นาทวี074-261634
หาดใหญ่-ปากพะยูน0828235252
หาดใหญ่-นราธิวาส074559566
หาดใหญ่-สุไหงโก-ลก074559337
หาดใหญ่-ทะเลน้อย0937438668
หาดใหญ่-สตูล0945987888
หาดใหญ่-สนามบินหาดใหญ่ ( รถมินิบัส)0847506900
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook – สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ : Online Ticket

การเดินทางไปยังคิวรถตู้ บขส.หาดใหญ่

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปขึ้นรถยังคิวรถตู้ ภายใน บขส.หาดใหญ่ มีคำแนะนำดังนี้
1. ท่านสามารถขึ้นรถสองแถวซึ่งวิ่งให้บริการภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งจะมีต้นทางที่สถานี บขส.หาดใหญ่ เช่น รถสองแถวเส้นทางขนส่ง – สนามบินหาดใหญ่ ( รถคันสีฟ้า)

2. ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งวิ่งให้บริการผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (กรุณาสอบถามค่ารถก่อนใช้บริการ )

แผนที่ตั้ง บขส.หาดใหญ่